G调指法

G调指法

那些花儿

图谱民谣吉他谱 发表了文章 • 0 个评论 • 926 次浏览 • 2016-09-21 20:42 • 来自相关话题


那些花儿.gif

 

南山南

文本谱民谣吉他谱 发表了文章 • 0 个评论 • 590 次浏览 • 2015-08-04 17:21 • 来自相关话题


C          D          BM     EM
你在南方的艳阳里  大雪纷飞

AM                 D           G
我在北方的寒夜里四季如春

AM G     
[b]C      ...
查看更多

一帘幽梦

文本谱民谣吉他谱 发表了文章 • 0 个评论 • 576 次浏览 • 2015-08-04 14:20 • 来自相关话题

-------------------------------------------------------------------------------
歌曲名:一帘幽梦   
歌手/乐队: 邓丽君
编配者: 网络
-------------------...
查看更多

董小姐

文本谱admincy 发表了文章 • 0 个评论 • 505 次浏览 • 2015-05-20 13:03 • 来自相关话题

歌曲名:董小姐
歌手/乐队:宋冬野
编配者 : 网络
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------...
查看更多

那些花儿

图谱民谣吉他谱 发表了文章 • 0 个评论 • 926 次浏览 • 2016-09-21 20:42 • 来自相关话题


那些花儿.gif

 

南山南

文本谱民谣吉他谱 发表了文章 • 0 个评论 • 590 次浏览 • 2015-08-04 17:21 • 来自相关话题


C          D          BM     EM
你在南方的艳阳里  大雪纷飞

AM                 D           G
我在北方的寒夜里四季如春

AM G     
[b]C      ...
查看更多

一帘幽梦

文本谱民谣吉他谱 发表了文章 • 0 个评论 • 576 次浏览 • 2015-08-04 14:20 • 来自相关话题

-------------------------------------------------------------------------------
歌曲名:一帘幽梦   
歌手/乐队: 邓丽君
编配者: 网络
-------------------...
查看更多

董小姐

文本谱admincy 发表了文章 • 0 个评论 • 505 次浏览 • 2015-05-20 13:03 • 来自相关话题

歌曲名:董小姐
歌手/乐队:宋冬野
编配者 : 网络
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------...
查看更多
  G调指法